szukaj

bip_logo_pl
odstep

fo_logo_2019_2.jpge-budownictwo.gunb.gov.pl


Zmiany w funkcjonowaniu Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Olsztynie od 10 maja br.

Z dniem 10 maja br. przywracamy bezpośrednią obsługę obywatela i możliwość osobistego załatwiania spraw w poszczególnych wydziałach Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Olsztynie. Wszystkie wejścia do Urzędu zostaną ponownie otwarte. W dalszym ciągu jednak uprzejmie prosimy o zachowanie odpowiednich rygorów sanitarnych i zachęcamy do korzystania z elektronicznych form komunikacji z Inspektoratem. Prosimy o wcześniejsze telefoniczne ustalenie terminu przed wizytą w Inspektoracie.

Obywatele we wszystkich sprawach prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olsztynie mogą przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem platformy ePUAP www.epuap.gov.pl, adres skrytki WINBOlsztyn, poprzez platformę e-Obywatel https://obywatel.gov.pl/ ePUAP, z uwzględnieniem zakresu podanego w informacjach szczegółowych podanych poniżej.


Dane kontaktowe WINB w Olsztynie:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olsztynie

Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9

10-575 Olsztyn

tel.: (89) 5340895

fax.: (89) 5340897

e-mail: winb@olsztyn.winb.gov.plWitamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Olsztynie.

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olsztynie
Al. Piłsudskiego 7/9
10-575 Olsztyn

NIP 739-298-00-88
REGON 510750924

sekretariat:
tel.: (89) 5340895
fax.: (89) 5340897

e-mail: winb@olsztyn.winb.gov.pl

Godziny pracy:
poniedziałek-piątek: godz. 7:30 - 15:30

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przyjmuje interesantów w sprawach petycji, skarg i wniosków leżących w kompetencjach WINB w każdy poniedziałek w godz.: 12.00 - 16.30.


Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
www.gunb.gov.pl

------------ A K T U A L N O Ś C I ------------

27.01.2021

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 15.01.2021r. do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Komunikat GINB z dnia 15.01.2021r.

27.01.2021

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych

Komunikat GINB

27.01.2021

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z sezonem jesienno-zimowym

Komunikat GINB

14.12.2020

Zarządzenie nr 5/2020 Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 07.12.2020r. w sprawie wolnego dnia od pracy w związku ze świętem przypadającym w sobotę 26.12.2020r.

Zarządzenie nr 5/2020 z dnia 07.12.2020r.

13.11.2020

Ogłoszenie z dnia 13.11.2020r

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Elblągu

Nabór na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Elblągu 13.11.2020r.

05.11.2020

Ogłoszenie o zamówieniu - wykonywanie badań próbek wyrobów budowlanych przez wykonawców posiadających akredytację laboratorium badawczego, niebędących jednocześnie akredytowaną jednostką własną producenta.

----> informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

28.10.2020

Ogłoszenie z dnia 28.10.2020r

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Elblągu

Nabór na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Elblągu 28.10.2020r.

26.10.2020

UWAGA NA CZAD

Rozpoczął się sezon grzewczy, a wraz z nim wzrasta ryzyko pojawienia się śmiertelnych przypadków zatruć osób tlenkiem węgla (czadem) z uwagi na niewłaściwe eksploatowanie urządzeń grzewczych. Przyczyną tragedii może być niewiedza, zaniedbanie, czy wadliwa instalacja odprowadzania spalin.

ostrzeżenie przed czadem

14.10.2020

Ogłoszenie o zamówieniu - wykonywanie badań próbek wyrobów budowlanych przez wykonawców posiadających akredytację laboratorium badawczego, niebędących jednocześnie akredytowaną jednostką własną producenta.

----> informacja z otwarcia ofert

----> informacja o unieważnieniu postępowania

28.09.2020

Ogłoszenie o zamówieniu - wykonywanie badań próbek wyrobów budowlanych przez wykonawców posiadających akredytację laboratorium badawczego, niebędących jednocześnie akredytowaną jednostką własną producenta.

24.06.2020

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej

---> Komunikat GINB

26.03.2020

Ułatwienia w rozpatrywaniu spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego w okresie epidemii.

Ułatwienia w rozpatrywaniu spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego w okresie epidemii

13.03.2020

Komunikat Warmińsko - Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie funkcjonowania Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Olsztynie w okresie rozprzestrzeniania się "koronawirusa".

Komunikat Warmińsko Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie funkcjonowania Inspektoratu


Osoba odpowiedzialna za treść: kierownik jednostki
Data modyfikacji: 2021/05/10 13:54:05
Redaktor: Administrator WINB

realizacja informatyczna: logo ornak