szukaj

bip_logo_pl
odstep

fo_widokulica3a.bmpWitamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Olsztynie.

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olsztynie
Al. Piłsudskiego 7/9
10-575 Olsztyn

NIP 739-298-00-88
REGON 510750924

sekretariat:
tel.: (89) 5340895
fax.: (89) 5340897

e-mail: winb@olsztyn.winb.gov.pl

Godziny pracy:
poniedziałek-piątek: godz. 7:30 - 15:30

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przyjmuje interesantów w sprawach petycji, skarg i wniosków leżących w kompetencjach WINB w każdy poniedziałek w godz.: 12.00 - 16.30.


Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
www.gunb.gov.pl

------------ A K T U A L N O Ś C I ------------

13.11.2017

Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

 ---> Komunikat GINB

13.11.2017
Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych

 ---> Komunikat GINB


Osoba odpowiedzialna za treść: kierownik jednostki
Data modyfikacji: 2017/11/15 12:34:01
Redaktor: Administrator WINB

realizacja informatyczna: logo ornak