szukaj

bip_logo_pl
odstep

fo_widokulica3a.bmpWitamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Olsztynie.

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olsztynie
Al. Piłsudskiego 7/9
10-575 Olsztyn

NIP 739-298-00-88
REGON 510750924

sekretariat:
tel.: (89) 5340895
fax.: (89) 5340897

e-mail: winb@olsztyn.winb.gov.pl

Godziny pracy:
poniedziałek-piątek: godz. 7:30 - 15:30

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przyjmuje interesantów w sprawach petycji, skarg i wniosków leżących w kompetencjach WINB w każdy poniedziałek w godz.: 12.00 - 16.30.


Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
www.gunb.gov.pl

------------ A K T U A L N O Ś C I ------------

13.06.2017
Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców placów zabaw Komunikat GINB

 ---> Komunikat GINB

Zmiana harmonogramu pracy w urzędach administracji rządowej w 2017 r. Uprzejmie informujemy, że na podstawie zarządzenia Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dn. 29.03.2017 r., 2 maja, 16 czerwca i 14 sierpnia 2017r. będą w urzędach administracji rządowej dniami wolnym od pracy. W zamian dniami pracy będą soboty: 13 maja, 24 czerwca i 9 września br.


Osoba odpowiedzialna za treść: kierownik jednostki
Data modyfikacji: 2017/08/02 08:14:04
Redaktor: Administrator WINB

realizacja informatyczna: logo ornak